1. هوشنگ گفت:

    با سلام.باید سعی شود این گونه جلسات از حالت تشریفاتی و سیاسی به حالت انگیزشی و پرداختن به ایده های جدید و بکر تبدیل شود.همچنین یک شهر پیشرو نیاز به ذهن های جدید و به روز دارد نه صرفا افکار و حرف های تکراری.با سپاس فراوان

  2. ناشناس گفت:

    باسلام :خدمت اعضای محترم شورای اسلامی اولا از برگزاری جلسات بموقع و هفتگی در خصوص حل مشکلات شهر کمال تشکر و قدر دانی داشته ثانیا دعوت از افراد و شخصیت ها برای حضور در جلسات و استفاده از ایده و نظرات آنهابعنوان نخبگان با موضوع جلسه مرتیط باشدو نه تنها از نخبگان و پیشکسوتان شهرستان بلکه از شهرستانهای مجاور برای استفاده از ایده و نظرات دعوت به عمل آید