1. م.ج گفت:

    والا من چند سال پیش بارها گفتم ک برای پروژه ستارگان از نماینده های مجلس و رئیس سازمان گردشگری بودجه بگیرید. آقای سلطانی رئیس وقت گردشگری چند سال پیش ب جغتای اومد و گفت ک از دولت بودجه میگیرن ولی مسئولان جغتای #روحیه_پیگیری ندارند.
    الان چرا از آقایان سبحانی و مقصودی نماینده های مجلس بودجه گردشگری نمیگیرید.
    طرح های بزرگ مثل ستارگان بودجه و عرضه میخواد