1. م.ج گفت:

    به نظرم این پروژه هایی ک باعث جذب گردشگر ب جغتای می شه رو در اولویت فوری قرار بدید ک زود درست بشه. این گود کشتی برای عید مهمه. تعداد کارگرها رو بیشتر کنید تا برای سیزده بدر حداقل یه کم درست بشه.
    شهرهای دیگه برای کشتی گرفتن توی شهرشون و روستاشون تبلیغات گسترده میکنند ولی جغتای با این همه سابقه کشتی در جغتای کاری و تبلیغی نکردند.

    اعتبار و نیرو بذارید برای این گود کشتی. بعد سیزده بدر دیگه نیازی نیست کاری انجام بدید چون گود کشتی برای یه روز توی یه ساله.

    پس تا وقت هست همت کنید و گود کشتی یه خورده درست بشه و و بنرهای تبلیغی برای جغتای درست کنید  و در راه سبزوار ب جغتای و.. نصب کنید. حاضرم برای شهرمون جغتای عکس تبلیغی گردشگری درست کنم تا بدید بنر کنند.

    م.جغتایی