1. م.ج گفت:

    سلام، بنده جند ساله ک برای پیشرفت شهرم پیشنهادهای قابل اجرا میدم و بعضعا بدون تعارف از کندی کارهای عمرانی انتقاد کردم و در همین سایت شهرداری چند بار کامنت های انتقادیم حذف شد. ولی الان میبینم ک کامنت ها رو درج نمیکنید. دو تا کامنتم در پاسخ ب دو همشهری بود ک درج نشد. قبلا تا ایمیلمو درج میکردم کامنت هام همون لحظه درج میشد. چون توی این سال ها دیدید ک برای پیشرفت جغتای ، نظر و پیشنهاد دادم.

    درست نیست ک جلوی هم اندیشی دلسوزان جغتایی رو بگیرید. یا حق