1. هوشنگ گفت:

    با سلام.امید است همکاری شهرداری و فرمانداری جغتای بیش از پیش ادامه یافته و با دیدگاه های نوین و به دور از شعارهای بی اساس و سیاست زدگی ،هر دو سازمان صرفا پیشرفت و خدمت را اساس کار خود قرار دهند.با سپاس فراوان