1. حسینی1303 گفت:

    ایکاش در مسیر پیاده رو سنگ لاشه می ریختید و آبها را به این قسمت هدایت میکردید تا قنوات صاحب اباد و جمال اباد و پیاب و یوسف اباد تغذیه میشدن و در انتها به داخل شهر هدایت میشدن