1. حسینی می‌گه:

    خدا قوت امیدوارم روزی برسه که هیچ پیاده روی ترپاقلی ! نباشه,ایکاش پیاده رو ثبت احوال و بنیاد مسکن را که بیشترین امار مراجعه کننده را داره در اولویت قرار میدادید واقعا ابروی شهر دراین قسمت خاک الوده من اگرشهردار بودم اورژانسی بداد این قسمت میرسیدم! امیدوارم ارزوی ما مستجاب بشه