اجرای عملیات آماده سازی محل نصب آبنماهای میدان سردار سلیمانی

 

اجرای عملیات آماده سازی محل نصب آبنماهای میدان سردار سلیمانی

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید