آخرین اخبار

آگهی مزایده فروش ۳۵ قطعه زمین تجاری-کارگاهی

آگهي مزایده فروش 35 قطعه زمین تجاری-کارگاهی در محدوده شهری
۰۷ بهمن ۱۴۰۲

شهرداری جغتای در نظر دارد نسبت به فروش ۳۵ قطعه زمین تجاری – کارگاهی واقع در بلوار امام علی (ع) شرقی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir با شرایط و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شایان ذکر است که کلیه مراحل برگزاری، فراخوان و دریافت و تحویل تا بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌پذیرد.

 

موضوع مزایده: فروش ۳۵ قطعه زمین باکاربری تجاری-کارگاهی داخل محدودۀ شهری (صنفی – صنعتی)

 

زمان انتشار در سایت : ۷ بهمن ۱۴۰۲

آخرین مهلت دریافت اسناد: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد قیمت: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

بازگشایی پاکات: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

اعلام برنده: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

 

  • برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد.
  • کلیه اطلاعات شامل قیمت پایه ی کارشناسی برای هرکدام از موارد مزایده، مشخصات کامل آنها، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.
  • تضمین شرکت در مزایده ۵ درصد قیمت پایه می‌باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *