آرشیو "اخبار ویژه"

🚏اجرای سرعتگیر-تقاطع بلوارپاسداران وامام علی(ع)

🚏اجرای سرعتگیر-تقاطع بلوارپاسداران وامام علی(ع)

🛣️اجرای کانیوو(جدول آبرو)

🛣️اجرای کانیوو(جدول آبرو)وآسفالت کوچه بن بست سادات شمالی و همچنین تعویض کانیوو وآسفالت کوچه چشمه...  

🛣ادامه زیرسازی وآسفالت پیست اسکیت مجموعه ستارگان وافزایش مسیر پیست…

🛣ادامه زیرسازی وآسفالت پیست اسکیت مجموعه ستارگان وافزایش مسیر پیست...

🛣️تکمیل دیوارساحلی، زیرسازی وآسفالت مسیردسترسی مزارشهدای گمنام تا تراس های بالادست مجموعه ستارگان…

🛣️تکمیل دیوارساحلی، زیرسازی وآسفالت مسیردسترسی مزارشهدای گمنام تا تراس های بالادست مجموعه ستارگان...

🔶🔸ترازیابی کوچه های غرب پارک جنگلی وخاکریزی آن….

🔶🔸ترازیابی کوچه های غرب پارک جنگلی وخاکریزی آن....  

🔷🔹تسطیح و آماده سازی کوچه شاهد جهت آسفالت…

🔷🔹تسطیح و آماده سازی کوچه شاهد جهت آسفالت...  

🔶🔸تخریب جدول نهری قدیمی کوچه جمال آباد ۱۰ و تعويض آن با کانیو…

🔶🔸تخریب جدول نهری قدیمی کوچه جمال آباد 10 و تعويض آن با کانیو...

🔷🔹آغاز عملیات جدول کشی و پیاده روسازی بَرِشمالی بلوارشهیدفهمیده حدفاصل اداره برق تا اداره بهزیستی…

آغاز عملیات جدول کشی و پیاده روسازی بَرِشمالی بلوارشهیدفهمیده حدفاصل اداره برق تا اداره بهزیستی...

بروزرسانی وب سایت

با سلام با عنایت به مشکلات پیش آمده برای وب سایت شهرداری ، این سایت در دست ساخت مجدد می باشد. از صبوری شما شهروندان گرامی متشکریم.