1. رضا می‌گه:

    شهرداری کی جایزه نوبل را به مهندسین مجرب و مجرد شهرداری می دهد که با تعیین کف و بر چند متری منازل تا به حال به همشهریان ضرر رسانده اند
    ریختن آسفالت سرعت گیر خیابان ها سه سال پیش از مسائل هسته ای پچیده بود که مهندسین مجرب و مجرد شهرداری نتوانستند و ناچار برای ریختن آسفالت سرعت گیر از سبزوار آوردند
    ماشین آلات شهرداری توسط واحد نقلیه در رفته شهرداری به پارکینگ تعمیرات شهرداری سبزوار جهت تعمیرات منتقل می شود