1. ارفع می‌گه:

    از برنامه ها و تفکرات جامع الاطراف جناب آقای شهردار و مجموعه شهرداری بویزه بیان حقوق شهری و شهروندی و منشور اخلاقی کارکنان شهرداری جغتای سپاسگزارم. کماکان موید باشید.